Vísitölur landsframleiðslu og einstakra þátta hennar 1945-2014

 • Dimensions

  • Mælikvarði
   • Magnvísitala
   • Verðvísitala
  • Skipting
   • 6. Útflutningur alls
   • 7. Frádráttur: Innflutningur alls
   • 10. Vergar þjóðartekjur
   • 11. Rekstrarframlög, nettó
   • 12. Vergar ráðstöfunartekjur þjóðarinnar
   • 13. Afskrift fjármunaeignar
   • 14. Hreinar þjóðartekjur (14.=10.-13.)
   • 15. Hreinar ráðstöfunartekjur (15.=14.-11.)
   • 1. Einkaneysla
   • 2. Samneysla
   • 3. Fjármunamyndun
   • 5. Þjóðarútgjöld
   • 6.1 Vörur, fob
   • 6.2 Þjónusta
   • 7.1 Vörur, fob
   • 7.2 Þjónusta
   • 8. Verg landsframleiðsla
   • 9. Launa- og eignatekjur frá útlöndum, nettó