Rekstraryfirlit fiskveiða 1997-2013

 • Dimensions

  • Tekju- og gjaldaliðir
   • 1. Tekjur alls
   • 2 Gjöld alls
   • 1.1 Útflutningstekjur
   • 1.2 Selt hráefni
   • 1.3 Aðrar tekjur
   • 2.10 Skrifst.kostnaður
   • 2.11 Tryggingar
   • 2.12 Sölukostnaður
   • 2.13 Löndunarkostnaður
   • 2.14 Kvótaleiga
   • 2.15 Önnur gjöld
   • 2.1 Aflahlutir
   • 2.2 Önnur laun
   • 2.3 Launatengd gjöld
   • 2.4 Olíur
   • 2.5 Veiðarfæri
   • 2.6 Viðhald
   • 2.7 Frystikostn. umbúðir og fl.
   • 2.8 Flutningskostnaður
   • 2.9 Laun v/skrifstofu
   • Afskriftir
   • Árgreiðsla, 6%
   • EBITDA sem hlutfall af tekjum, %
   • Hreinn hagnaður - árgreiðsla
   • Hreinn hagnaður (EBT)
   • Hreinn hagnaður sem hlutfall af tekjum, %
   • sem hlutfall af tekjum, %
   • Verðbreytingarfærsla og vextir
   • Verg hlutdeild fjármagns (EBITDA)
  • Tegund skipa
   • Samtals
   • Bátar 10-200 brl.
   • Bátar > 200 brl.
   • Bátar undir 10 brl.
   • Frystitogarar
   • Ísfisktogarar
   • Loðnubátar
   • Uppsjávarfrystitogarar
   • Uppsjávarveiðiskip