Hagnaður í hlutfalli af tekjum eftir bálkum, öll fyrirtæki í safni 2006 og 2007

 • Dimensions

  • Atvinnugrein
   • Samtals
   • Samtals án fjármála-, trygginga- og orkufyrirtækja
   • A Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt
   • B Fiskeldi (05.02.2)
   • B Veiðar og vinnsla sjávarafurða (með 15.2 og án 05.02.2)
   • CB Námugröftur og vinnsla annarra hráefna úr jörðu
   • D Iðnaður (án 15.2, 27.35 og 27.42)
   • D Stóriðja (27.35 og 27.42)
   • E Veitur
   • F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
   • G Verslun og ýmis viðgerðarþjónusta
   • H Hótel- og veitingahúsarekstur
   • I Samgöngur, fjarskipti og flutningar
   • J Innlánsstofnanir og önnur fjármálafyrirtæki
   • J Tryggingafélög
   • K Fasteignaviðskipti, leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
   • M Fræðslustarfsemi
   • N Heilbrigðisþjónusta
   • O Önnur samfélagsþjónusta, félaga- og menningarstarfsemi o.fl.
   • Ótilgreind starfsemi
  • Hagnaður
   • Hagnaður af reglulegri starfsemi
   • Hagnaður eftir tekjuskatt