Nýskráningar hlutafélaga og einkahlutafélaga eftir bálkum atvinnugreina 2008-2014

 • Dimensions

  • Atvinnugrein
   • Fjöldi nýskráðra félaga, alls
   • G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum
   • A Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar
   • B Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörð
   • C Framleiðsla
   • D Rafmagns-, gas- og hitaveitur
   • E Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun
   • F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
   • H Flutningar og geymsla
   • I Rekstur gististaða og veitingarekstur
   • J Upplýsingar og fjarskipti
   • K Fjármála- og vátryggingastarfsemi
   • L Fasteignaviðskipti
   • M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
   • N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
   • P Fræðslustarfsemi
   • Q Heilbrigðis- og félagsþjónusta
   • R Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi
   • S Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi