Starfandi í aðal- og aukastarfi eftir atvinnugreinum (bálkar), kyni og búsetu 2008-2014

 • Dimensions

  • Kyn og landsvæði
   • Alls
   • Höfuðborgarsvæði
   • Karlar
   • Konur
   • Utan höfuðborgarsvæðis
  • Atvinnigrein (aðal- og aukastarf)
   • G - Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum
   • Heildarfjöldi starfandi
   • A: 1 - Landbúnaður
   • A: 3 - Fiskveiðar
   • A - Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar
   • B-C - Framleiðsla og námugröftur
   • B - Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
   • C: 10-12 - Matvæla- og drykkjavöruiðnaður; tóbaksiðnaður
   • C: 10.2 Fiskiðnaður
   • C: 24 - Framleiðsla málma
   • C - Framleiðsla
   • D-E - Veitustarfsemi
   • D - Rafmagns-, gas- og hitaveitur
   • E - Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun
   • F - Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð
   • H: 51 Flutningar með flugi
   • H - Flutningar og geymsla
   • I - Rekstur gististaða og veitingarekstur
   • J - Upplýsingar og fjarskipti
   • K - Fjármála- og vátryggingastarfsemi
   • L - Fasteignaviðskipti
   • M-N - Ýmis sérhæfð þjónusta
   • M - Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi
   • N: 79 Ferðaskrifstofur, ferðaskipuleggjendur og önnur bókunarþjónusta
   • N - Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta
   • O - Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar
   • O-Q - Opinber stjórnsýsla, fræðslustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjónusta
   • P - Fræðslustarfsemi
   • Q - Heilbrigðis- og félagsþjónusta
   • R - Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi
   • S - Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi
   • S-X - Aðrar atvinnugreinar
   • T - Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og framleiðsla á ýmis konar vöru á heimilum til
   • U - Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt
   • X - Óþekkt starfsemi
  • Eining
   • 95% Öryggisbil
   • Fjöldi