Niðurbrot greiddra vinnustunda eftir atvinnugrein (ÍSAT2008) 2008 og 2012

 • Dimensions

  • Atvinnugrein
   • Alls (B_S)
   • Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (G)
   • Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (F)
   • Fasteignaviðskipti (L)
   • Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi (S)
   • Fjármála- og vátryggingastarfsemi (K)
   • Flutningar og geymsla (H)
   • Fræðslustarfsemi (P)
   • Framleiðsla (C)
   • Heilbrigðis- og félagsþjónusta (Q)
   • Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta (N)
   • Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi (R)
   • Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu (B)
   • Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar (O)
   • Rafmagns-, gas- og hitaveitur (D)
   • Rekstur gististaða og veitingarekstur (I)
   • Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi (M)
   • Upplýsingar og fjarskipti (J)
   • Vatnsveita, fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun (E)
  • Vinnustundir
   • 1 Greiddar vinnustundir (1=2+3+4+5) (%)
   • 2 Fjarvistir vegna sérstakra frídagar (%)
   • 3 Fjarvistir vegna orlofs (%)
   • 4 Fjarvistir vegna veikinda (%)
   • 5 Unnar vinnustundir (%)
   • 6 Hlutfall greiddra og unninna vinnustunda (6=1/5) (hlutfall)