Útlönd (S.2) 2000-2011

 • Dimensions

  • Skipting
   • B.11 Vöru- og þjónustujöfnuður
   • B.12 Viðskiptajöfnuður
   • D.1 Launagreiðslur frá útlöndum
   • D.1 Launatekjur til útlanda
   • D.41 Vaxtagjöld
   • D.41 Vaxtatekjur
   • D.42 Arðgreiðslur af hlutabréfum (gjöld)
   • D.42 Arður af hlutabréfum (tekjur)
   • D.43 Endurfjárfesting hagnaðar af erlendum fjárfestingum (gjöld)
   • D.43 Endurfjárfesting hagnaðar af erlendum fjárfestingum (tekjur)
   • D.44 Aðrar eignatekjur
   • D.4 Eignagjöld
   • D.4 Eignatekjur
   • D.71 Hrein vátryggingariðgjöld (gjöld)
   • D.72 Bætur vátryggingafélaga (tekjur)
   • D.74 Tekjutilfærslur vegna alþjóðastofnanna (gjöld)
   • D.75 Ýmsar tekjutilfærslur (gjöld)
   • D.75 Ýmsar tekjutilfærslur (tekjur)
   • D.7 Tekjutilfærslur (gjöld)
   • D.7 Tekjutilfærslur (tekjur)
   • P.61 Vöruútflutningur
   • P.62F Þar af útflutt óbeint mæld fjármálaþjónusta
   • P.62 Þjónustuútflutningur
   • P.6 Útflutningur á vöru og þjónustu
   • P.71 Vöruinnflutningur
   • P.72F Þar af innflutt óbeint mæld fjármálaþjónusta
   • P.72 Þjónustuinnflutningur
   • P.7 Innflutningur á vöru og þjónustu