Skipting frumtekna geiraskipt 2000-2011

 • Dimensions

  • Geiri
   • S.1 Innlendir geirar alls
   • S.11 Fyrirtæki önnur en fjármálastofnanir
   • S.12 Fjármálastofnanir
   • S.13 Hið opinbera
   • S.14 Heimili
   • S.15 Félagasamtök
  • Skipting
   • B.5g Vergar þjóðartekjur
   • B.5n Hreinar þjóðartekjur
   • D.11 Launagreiðslur (tekjur)
   • D.121 Tryggingagjöld til almannatrygginga og sjóða (tekjur)
   • D.122 Reiknað viðbótargjald (tekjur)
   • D.12 Tryggingagjöld atvinnurekenda (tekjur)
   • D.1 Laun og launatengdar tekjur
   • D.211 Virðisaukaskattur (tekjur)
   • D.2121 Tollar og aðfluttningsgjöld (tekjur)
   • D.2122 Aðrir skattar á innflutning (tekjur)
   • D.212 Innfluttningsgjöld (tekjur)
   • D.213 Útflutningsgjöld (tekjur)
   • D.214 Aðrir vöru og þjónustuskattar (tekjur)
   • D.21 Skattar á vöru og þjónustu (tekjur)
   • D.29 Aðrir skattar á framleiðslu (tekjur)
   • D.2 Skattar á framleiðslu og innflutning (tekjur)
   • D.31 Styrkir á vöru og þjónustu (tekjur)
   • D.39 Aðrir framleiðslustyrkir (tekjur)
   • D.3 Framleiðslustyrkir (tekjur)
   • D.41 Vaxtagjöld
   • D.41 Vaxtatekjur
   • D.42 Arðgreiðslur af hlutabréfum
   • D.42 Arður af hlutabréfum
   • D.43 Endurfjárfesting hagnaðar af erlendum fjárfestingum (gjöld)
   • D.43 Endurfjárfesting hagnaðar af erlendum fjárfestingum (tekjur)
   • D.44 Eignagjöld af tryggingasjóðum
   • D.44 Eignatekjur af tryggingasjóðum
   • D.45 Leiga af landi (gjöld)
   • D.45 Leiga af landi (tekjur)
   • D.4 Eignagjöld
   • D.4 Eignatekjur