Rekstraryfirlit, bú með sauðfé og annað 2012

 • Dimensions

  • Liðir
   • 10. Hagnaður / tap
   • 1.10 Skógrækt
   • 1.11 Ferðaþjónusta
   • 11.1 Tekjur 0-búgreina
   • 1.1.1 þar af beingreiðslur
   • 1.12 Heysala
   • 11.2 Kostnaður 0-búgreina
   • 1.13 Kornsala
   • 1.14 Birgðabreytingar
   • 1.16 Hlunnindi
   • 1.18 Framleiðslustyrkir
   • 11. Hagn./(tap) 0-búgreina
   • 1.1 Mjólkurkýr
   • 1.2.1 þar af beingreiðslur
   • 1.2 Sauðfé
   • 1.3 Hross
   • 1.5 Alifuglar
   • 1.8 Garðrækt
   • 1.9 Gróðurhúsaafurðir
   • 1. Búgreinatekjur
   • 2. Aðrar tekjur af reglul. starfs.
   • 3.1 Fóður
   • 3.2 Áburður og sáðvörur
   • 3.3 Rekstur búvéla
   • 3.4 Rekstrarvörur
   • 3.5 Þjónusta
   • 3. Breytilegur kostnaður
   • 4. Framlegð
   • 5.10 Leigugjöld
   • 5.11 Rekstrarkostnaður vörubifreiðar
   • 5.12 Rekstrarkostnaður bifreiðar
   • 5.1 Laun og launatengd gjöld
   • 5.2 Reiknuð eigin laun
   • 5.3 Viðhald útihúsa
   • 5.4 Vélar og tæki
   • 5.5 Viðhald girðinga o.fl.
   • 5.6 Tryggingar, skattar
   • 5.7 Rafmagn, hitaveita
   • 5.8 Ýmis gjöld
   • 5.9 Annar kostnaður
   • 5. Hálffastur kostnaður
   • 6.1 Afskriftir útihúsa
   • 6.2 Afskriftir ræktunar
   • 6.3 Afskriftir véla
   • 6.4 Aðrar afskriftir
   • 6.5 Niðurfærsla greiðslumarks
   • 6. Afskriftir
   • 7.1 Vaxtatekjur (-)
   • 7.2 Vaxtagjöld
   • 7. Fjármagnsliðir
   • 8.1 Söluhagnaður/-tap
   • 8.2 Sala greiðslumarks
   • 8.3 Niðurfelling skulda
   • 8. Óreglulegar tekjur
   • 9. Hagn. f. afskr.,fjárml.o. óregl.t.
   • ...
  • Fjöldi vetrarfóðraðra kinda
   • <400
   • >401
   • Meðaltal