Fjárlagafrumvarp 2014 og fjárlög 2011-2013

 • Dimensions

  • Fjárlagaliður
   • Gjöld samtals
   • 00 Æðsta stjórn ríkisins
   • 00-101 Embætti forseta Íslands
   • 00-101-1.01 Almennur rekstur
   • 00-101-1.81 Opinberar heimsóknir
   • 00-101-5.20 Laufásvegur 72, viðhald
   • 00-201 Alþingi
   • 00-201-00 Sértekjur
   • 00-201-1.01 Alþingiskostnaður
   • 00-201-1.02 Framlög til þingflokka
   • 00-201-1.03 Fastanefndir
   • 00-201-1.04 Alþjóðasamstarf
   • 00-201-1.06 Almennur rekstur
   • 00-201-1.07 Sérverkefni
   • 00-201-1.10 Rekstur fasteigna
   • 00-201-5.20 Fasteignir
   • 00-201-6.01 Tæki og búnaður
   • 00-205 Framkvæmdir á Alþingisreit
   • 00-205-6.55 Framkvæmdir á Alþingisreit
   • 00-290 Stjórnlagaþing
   • 00-290-1.01 Almennur rekstur
   • 00-291 Rannsóknarnefndir Alþingis
   • 00-291-1.01 Rannsóknarnefndir Alþingis
   • 00-295 Saksóknari Alþingis
   • 00-295-1.01 Almennur rekstur
   • 00-301 Ríkisstjórn
   • 00-301-1.01 Ríkisstjórn
   • 00-401 Hæstiréttur
   • 00-401-1.01 Hæstiréttur
   • 00-610 Umboðsmaður Alþingis
   • 00-610-1.01 Umboðsmaður Alþingis
   • 00-620 Ríkisendurskoðun
   • 00-620-00 Sértekjur
   • 00-620-1.01 Ríkisendurskoðun
   • 01 Forsætisráðuneyti
   • 01-101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
   • 01-101-1.01 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa
   • 01-190 Ýmis verkefni
   • 01-190-1.11 Hið íslenska fornritafélag
   • 01-190-1.17 Úrskurðarnefnd upplýsingalaga
   • 01-190-1.19 Efnahagsrannsóknir
   • 01-190-1.20 Jafnréttissjóður
   • 01-190-1.23 Hrafnseyri
   • 01-190-1.25 Vesturfarasetrið á Hofsósi
   • 01-190-1.40 Gjöf Jóns Sigurðssonar
   • 01-190-1.51 Undirbúningur að hátíðarhöldum vegna tveggja alda afmælis Jóns Sigurðssonar forseta
   • 01-190-1.56 Nefnd til að kanna starfsemi vist- og meðferðaheimila fyrir börn
   • 01-190-1.58 Sóknaráætlun til eflingar atvinnulífi og samfélagi
   • 01-190-1.59 Samhæfingarnefnd um siðferðileg viðmið fyrir
   • 01-190-1.90 Ýmis verkefni
   • 01-199 Ráðstöfunarfé
   • 01-199-1.10 Til ráðstöfunar samkvæmt ákvörðun ráðherra
   • 01-201 Fasteignir forsætisráðuneytis
   • 01-201-1.01 Fasteignir forsætisráðuneytis
   • 01-201-5.29 Fasteignir forsætisráðuneytis
   • ...
  • Verðlag
   • Á föstu verðlagi (sept 2013)
   • Hvers árs
  • Fjárhæð
   • Breyting frá fyrra ári
   • Gildi