Umdæmaskipting landsins 1930–1992

 • Dimensions

  • Tegund gagna
   • Ríki
   • Lögsagnarumdæmi (sýslur)
   • Héraðsdómar
   • Sýslumannsembætti
   • Sveitarfélög
   • Sveitarfélög alls
   • Kaupstaðir og bæir
   • Hreppar
   • Sýslufélög (samtök hreppa)
   • Alþingiskosningar
   • Kjördæmi
   • Þjóðkirkjan
   • Biskupsdæmi
   • Vígslubiskupsdæmi
   • Prófastsdæmi
   • Prestaköll
   • Sóknir
   • Heilbrigðismál
   • Læknishéruð
   • Ljósmóðurumdæmi
   • Heilsugæsluumdæmi
   • Heilbrigðiseftirlitssvæði
   • Dýralæknishéruð
   • Menntamál
   • Fræðsluumdæmi
   • Skólahverfi
   • Bókasafnshverfi
   • Skattumdæmi