Rekstraryfirlit eftir deildum, öll fyrirtæki í safni 2008 og 2009

 • Dimensions

  • Atvinnugrein
   • 01 Ræktun nytjajurta og búfjárrækt, veiðar og tengd þjónustustarfsemi
   • 01.1-01.3 Ræktun nytjajurta og plöntufjölgun
   • 01.41-01.45  Nautgripa-, hrossa-, sauðfjár- og geitarækt
   • 01.46-01.47  Svína- og alifuglarækt og eggjaframleiðsla
   • 01.49-01.7  Annar landbúnaður
   • 02 Skógrækt og skógarhögg
   • 03 Fiskveiðar og fiskeldi
   • 03.11.1 Útgerð smábáta
   • 03.11.2 Útgerð fiskiskipa og önnur útgerð
   • 03.12-03.2 Ferskvatnsveiði, eldi og ræktun í sjó og vatni
   • 05-09 Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu
   • 10-12 Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður; tóbaksiðnaður
   • 10.1 Kjötiðnaður
   • 10.20.1 Frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra
   • 10.20.2 Söltun, þurrkun og hersla fiskafurða, krabbadýra og lindýra
   • 10.20.3-10.20.9 Önnur ótalin vinnsla fiskafurða, krabbadýra og lindýra
   • 10.3 Vinnsla ávaxta og grænmetis
   • 10.4-10.5 Framleiðsla á jurta- og dýraolíu og feiti; framleiðsla á mjólkurafurðum
   • 10.6-10.7 Framleiðsla á kornvöru og bakarísvörum
   • 10.9 Fóðurframleiðsla
   • 10.8 og 11 Framleiðsla á öðrum matvælum og drykkjarvörum
   • 13 Framleiðsla á textílvörum
   • 14 Fatagerð
   • 15 Framleiðsla á leðri og leðurvörum
   • 16-17 Trjá- og pappírsiðnaður
   • 18 Prentun og fjölföldun upptekins efnis
   • 19 Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum
   • 20-21 Framleiðsla á efnum og efnavörum og á lyfjum og efnum til lyfjagerðar
   • 22 Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum
   • 22.1 Framleiðsla á gúmmívörum
   • 22.2 Framleiðsla á plastvörum
   • 23 Framleiðsla á vörum úr málmlausum steinefnum
   • 23.1-23.4 Framleiðsla á gleri og vörum úr gleri, leir og postulíni
   • 23.5-23.7 Framleiðsla á sementi, vörum úr steinsteypu, sementi og gifsi; Steinsmíði
   • 23.9 Framleiðsla á öðrum ótöldum vörum úr málmlausum steinefnum
   • 24 Framleiðsla málma
   • 24.1-24.3 Framleiðsla á járni, stáli og járnblendi og vörum úr frumunnu stáli
   • 24.4 Framleiðsla góðmálma og málma sem ekki innihalda járn
   • 24.5 Málmsteypa
   • 25 Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði
   • 26 Framleiðsla á tölvu-, rafeinda- og optískum vörum
   • 27 Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum
   • 28 Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum
   • 28.1-28.3 Framleiðsla á öðrum ótöldum vélum og tækjum
   • 28.4-28.9 Framleiðsla á sérhæfðum iðnvélum
   • 29 Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum
   • 30 Framleiðsla annarra farartækja
   • 31 Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum
   • 32 Framleiðsla, ót.a.
   • 33 Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja
   • 35 Rafmagns-, gas- og hitaveitur; kæli- og loftræstiveitur
   • 35.1 Raforkuframleiðsla, flutningur og dreifing
   • 35.3 Hitaveita
   • 36 Vatnsveita, öflun og meðferð vatns
   • 37-39 Fráveita, meðhöndlun úrgangs og afmengun
   • ...
  • Liður
   • 1.1 Tekjur
   • 1.2 Birgðabreyting fullunninna vara
   • 1. Rekstrartekjur
   • 2.1 Hráefni
   • 2.2 Laun, eigin laun og tengd gjöld
   • 2.3 Önnur rekstrargjöld
   • 2.4 Afskriftir
   • 2. Rekstrargjöld
   • 3. Rekstrarhagnaður
   • 4. Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
   • 5. Hagnaður af reglulegri starfsemi
   • 6. Óreglulegar tekjur og gjöld
   • 7. Hreinn hagnaður fyrir tekjuskatt
   • 8. Tekjuskattur
   • 9.1 Hráefnisnotkun, % af rekstrartekjum
   • 9.2 Laun, eigin laun og tengd gjöld, % af rekstrartekjum
   • 9.3 Önnur rekstrargjöld, % af rekstrartekjum
   • 9.4 Afskriftir, % af rekstrartekjum
   • 9.5 Rekstrarhagnaður, % af rekstrartekjum
   • 9.6 Hagnaður af reglulegri starfsemi, % af rekstrartekjum
   • Fjöldi