Rekstraryfirlit eftir samandregnum bálkum, öll fyrirtæki í safni 2009 og 2010

 • Dimensions

  • Atvinnugrein
   • Alls
   • Alls án orkufyrirtækja
   • G Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (45-47)
   • A&C Veiðar og vinnsla sjávarafurða (03.11 og 10.2)
   • A Ferskvatnsveiði og fiskeldi (03.12-03.2)
   • A Landbúnaður (01-02)
   • B Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu (05-09)
   • C Iðnaður (10-33 án 10.2, 24.1 og 24.4)
   • C Stóriðja (24.1 og 24.4)
   • D-E Veitur (35-39)
   • F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (41-43)
   • H&J Flutningar og geymsla; Upplýsingar og fjarskipti (49-53 og 58-63)
   • I Rekstur gististaða og veitingarekstur (55-56)
   • L-N Fasteignaviðskipti, og ýmis sérhæfð þjónusta (68-82)
   • P Fræðslustarfsemi (85)
   • Q Heilbrigðis- og félagsþjónusta (86-88)
   • R-S Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi; Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi (90-96)
   • T-X Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi o.fl. (97-99)
  • Liður
   • 1.1 Tekjur
   • 1.2 Birgðabreyting fullunninna vara
   • 1. Rekstrartekjur
   • 2.1 Hráefni
   • 2.2 Laun, eigin laun og tengd gjöld
   • 2.3 Önnur rekstrargjöld
   • 2.4 Afskriftir
   • 2. Rekstrargjöld
   • 3. Rekstrarhagnaður
   • 4. Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
   • 5. Hagnaður af reglulegri starfsemi
   • 6. Óreglulegar tekjur og gjöld
   • 7. Hreinn hagnaður fyrir tekjuskatt
   • 8. Tekjuskattur
   • 9.1 Hráefnisnotkun, % af rekstrartekjum
   • 9.2 Laun, eigin laun og tengd gjöld, % af rekstrartekjum
   • 9.3 Önnur rekstrargjöld, % af rekstrartekjum
   • 9.4 Afskriftir, % af rekstrartekjum
   • 9.5 Rekstrarhagnaður, % af rekstrartekjum
   • 9.6 Hagnaður af reglulegri starfsemi, % af rekstrartekjum
   • Fjöldi