Þjóðhagstærðir (spá, febrúar 2012)

 • Dimensions

  • Gildi
   • Áætlun
   • Áætlun og spá
   • Mæling
   • Mæling og áætlun
   • Mæling og spá
   • Spá
  • Þjóðhagstærðir
   • Einkaneysla
   • Samneysla
   • Fjármunamyndun
   • þar af atvinnuvegir
   • þar af húsnæði
   • þar af hið opinbera
   • Þjóðarútgjöld
   • Útflutningur
   • Innflutningur
   • Landsframleiðsla
   • Verðbólga (Breyting milli ársmeðaltala, neysluverðsvísitala)
   • Atvinnuleysi (Hlutfall af áætluðum mannafla )
   • Gengisvísitala (Ársmeðaltal)
   • Viðskiptajöfnuður (Hlutfall af landsframleiðslu)