Þjóðhagsspá saga

 • Dimensions

  • Flokkun
   • Reikningar
   • Einkaneysla
   • Samneysla
   • Fjármunamyndun
   • Atvinnuvegafjárfesting
   • Fjárfesting í íbúðarhúsnæði
   • Fjárfesting hins opinbera
   • Þjóðarútgjöld, alls
   • Útflutningur vöru og þjónustu
   • Innflutningur vöru og þjónustu
   • Verg landsframleiðsla
   • Vöru- og þjónustujöfnuður, % af VLF
   • Viðskiptajöfnuður, % af VLF
   • Viðskiptajöfnuður án innlánsstofnana í slitameðferð (% VLF)
   • Vísitölur
   • Vísitala neysluverðs
   • Gengisvísitala
   • Raungengi
   • Atvinnuleysi, % af vinnuafli
   • Launavísitala
   • Alþjóðlegur hagvöxtur
   • Alþjóðleg verðbólga
   • Verð útflutts áls
   • Olíuverð
  • Spá
   • Þjóðhagsspá (12. apríl 2013)
   • Þjóðhagsspá 12. apríl 2013)
   • Þjóðhagsspá (15. júní 2010)
   • Þjóðhagsspá (23. nóvember 2010)
   • Þjóðhagsspá (24. nóvember 2011)
   • Þjóðhagsspá (28. júní 2013)
   • Þjóðhagsspá (2. nóvember 2012)
   • Þjóðhagsspá (30. mars 2012)
   • Þjóðhagsspá (4. apríl 2011)
   • Þjóðhagsspá (5. júlí 2012)
   • Þjóðhagsspá (8. júlí 2011)