Viðbótarupplýsingar

 • Provider: Central Bank of Iceland
 • Source URL: http://sedlabanki.is
 • License: Heimilt er að afrita og endurdreifa gögnunum svo lengi sem gagnaveitu (Seðlabanki Íslands) er skýrt getið í heimildum um uppruna gagnanna.
 • Catalog: Monthly from Oct. 2000 to May. 2018
 • Localized to: Icelandic
 • Dimensions

  • Liður
   • Gengistryggðar innlendar skammtímaskuldir
   • Samningar gerðir í erlendum gjaldmiðlum en gerðir upp á annan hátt (t.d. í innlendum gjaldmiðlum)
   • Veðsettar eignir
   • Verðbréf í lánsog endurhverfum viðskiptum
   • Eignir í afleiðusamningum (nettó, uppgert á markaðsverði)
   • Afleiður (framvirkir-, framtíðar, eða valréttarsamningar) með eftirstöðvar líftíma lengur en eitt ár
   • Myntsamsetning gjaldeyrisforða (eftir myntflokkum)
   • Gjaldmiðlar í SDR körfu
   • Gjaldmiðlar utan SDR körfu