Vefmæling 2005-2011

 • Dimensions

  • Stofnun
   • Meðaltal - Allir vefir - Viðmiðunartölur
   • Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
   • Akraneskaupstaður
   • Akureyrarkaupstaður
   • Alþingi
   • Austurbyggð
   • Bankasýsla ríkisins
   • Blindrabókasafn Íslands
   • Blönduósbær
   • Borgarbyggð
   • Borgarholtsskóli
   • Byggðastofnun
   • Dalvíkurbyggð
   • Djúpavogshreppur
   • Dóms- og kirkjumálaráðuneytið
   • Dómstólar og héraðsdómstólar
   • Efnahags- og viðskiptaráðuneyti
   • Einkaleyfastofan
   • Fangelsismálastofnun ríkisins
   • Fasteignamat ríkisins
   • Félagsmálaráðuneytið
   • Ferðamálastofa
   • Fiskistofa
   • Fjallabyggð
   • Fjarðabyggð
   • Fjármálaeftirlitið
   • Fjármálaráðuneyti
   • Fjársýsla ríkisins
   • Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
   • Fjölbrautaskóli Suðurnesja
   • Fjölbrautaskóli Vesturlands, Akranesi
   • Fjölmenningarsetur
   • Fljótsdalshérað
   • Flugmálastjórn Íslands
   • Flugstöð Leifs Eiríkssonar
   • Forsætisráðuneyti
   • Framhaldsskólinn á Laugum
   • Framkvæmdasýsla ríkisins
   • Garðabær
   • Gegnir
   • Geislavarnir ríkisins
   • Gljúfrasteinn - hús skáldsins
   • Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
   • Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins
   • Grindavíkurbær
   • Grundarfjarðarbær
   • Hafnarfjarðarkaupstaður
   • Hafrannsóknastofnunin
   • Hagstofa Íslands
   • Hagþjónusta landbúnaðarins
   • Háskóli Íslands
   • Háskólinn á Akureyri
   • Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið
   • Heilbrigðisstofnunin Akranesi
   • Heilbrigðisstofnunin Blönduósi
   • ...
  • Flokkar
   • Fjöldi flettinga (page views)
   • Fjöldi gesta (visitors)
   • Fjöldi innlita (visits)