Fjármál sveitafélaga - rekstrarreikningur

 • Provider: Capacent
 • Catalog: Yearly from 2002 to 2010
 • Localized to: Icelandic
 • Dimensions

  • Sveitafélag
   • Álftanes
   • Garðabær
   • Hafnarfjarðarkaupstaður
   • Kópavogsbær
   • Landið allt
   • Mosfellsbær
   • Reykjanesbær
   • Reykjavíkurborg
   • Seltjarnarneskaupstaður
  • Þáttur
   • Gjöld samtals
   • Tekjur samtals
   • Afskriftir
   • Annar rekstrarkostnaður
   • Breyting lífeyrisskuldbindinga
   • Fjármagnsliðir
   • Framlag Jöfnunarsjóðs
   • Laun og launatengd gjöld
   • Óreglulegir liðir
   • Rekstrarniðurstaða
   • Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs
   • Þjónustutekjur og aðrar tekjur