Fjármál sveitafélaga - efnahagsreikningur

 • Provider: Capacent
 • Catalog: Yearly from 2002 to 2010
 • Localized to: Icelandic
 • Dimensions

  • Sveitafélag
   • Álftanes
   • Garðabær
   • Hafnarfjarðarkaupstaður
   • Kjósarhreppur
   • Kópavogsbær
   • Landið allt
   • Mosfellsbær
   • Reykjanesbær
   • Reykjavíkurborg
   • Seltjarnarneskaupstaður
  • Þáttur
   • Eignir samtals
   • Skuldir og eigið fé samtals
   • Áhættufjármunir og langtímakröfur
   • Eigið fé
   • Langtímaskuldir
   • Skammtímaskuldir
   • Skuldbindingar
   • Varanlegir rekstrarfjármunir
   • Veltufjármunir