Þjóðhagsspá 2010-2015

 • Dimensions

  • Flokkun
   • Þjóðarútgjöld, alls
   • Alþjóðlegur hagvöxtur
   • Alþjóðleg verðbólga
   • Atvinnuleysi %af vinnuafli
   • Atvinnuvegafjárfesting
   • Einkaneysla
   • Fjárfesting hins opinbera
   • Fjárfesting í íbúðarhúsnæði
   • Fjármunamyndun
   • Gengisvísitala
   • Innflutningur vöru og þjónustu
   • Launavísitala
   • Raungengi
   • Samneysla
   • Útflutningur vöru og þjónustu
   • Verg landsframleiðsla
   • Viðskiptajöfnuður, % af VLF
   • Vísitala neysluverðs