Útgjaldaflokkar sjúkratrygginga 1991-2009

 • Dimensions

  • Flokkur
   • Vistgjöld á stofnunum
   • Hjúkrunarvistun á stofnunum fyrir aldraða og sjúka
   • Dagvistun aldraðra
   • Sjúkrahúslega, daggjöld
   • Dagvistun sjúkra
   • Uppsafnaður halli á dvalar- og hjúkrunarheimilum
   • Hjúkrunarvistun á stofnunum fyrir aldraða og sjúka
   • Dagvistun aldraðra
   • Sjúkrahúslega, daggjöld
   • Dagvistun sjúkra
   • Uppsafnaður halli á dvalar- og hjúkrunarheimilum
   • Lækniskostnaður
   • Almenn læknishjálp
   • Sérfræðilæknishjálp
   • Læknisvottorð og annað greitt vegna lækna
   • Endurgreiðslur vegna afsláttarkorta
   • Endurgreiðsla v/ sérfræðinga án samnings
   • Almenn læknishjálp
   • Sérfræðilæknishjálp
   • Læknisvottorð og annað greitt vegna lækna
   • Endurgreiðslur vegna afsláttarkorta
   • Endurgreiðsla v/ sérfræðinga án samnings
   • Rannsóknir og slysastofugjöld
   • Rannsóknir á rannsóknarstofum stofnana
   • Slysastofuaðgerðir á stofnunum
   • Röntgenrannsóknir á stofnunum
   • Rannsóknir á rannsóknarstofum stofnana
   • Slysastofuaðgerðir á stofnunum
   • Röntgenrannsóknir á stofnunum
   • Lyf
   • Lyfjabúðir
   • Göngudeildir sjúkrahúsa
   • Endurgreiddur afsláttur v/dómsúrskurða
   • Afsláttur lyfjabúða
   • Lyf með S-merkingu
   • Hjálpartæki
   • Næring og sérfæði
   • Hjúkrun í heimahúsum
   • Þjálfun
   • Sjúkraþjálfun
   • Iðjuþj., v/afleiðinga alvarl. og langv. sjúkd. og slysa
   • Talþj., v/afleiðinga alvarl. langvinnra sjúkd. og slysa
   • Endurhæfing
   • Endurgreiðslur til sjúklinga
   • Sjúkraþjálfun
   • Iðjuþj., v/afleiðinga alvarl. og langv. sjúkd. og slysa
   • Talþj., v/afleiðinga alvarl. langvinnra sjúkd. og slysa
   • Endurhæfing
   • Tannlækningar
   • Tannl. fyrir börn, unglinga, aldraða og öryrkja
   • Tannl. v/alvarl. meðfædd. galla, slysa og fleira
   • Tannl. fyrir börn, unglinga, aldraða og öryrkja
   • Tannl. v/alvarl. meðfædd. galla, slysa og fleira
   • Sjúkraflutningar og ferðir innanlands
   • Sjúkraflutningar
   • ...