Sólarhringsumferð á talningarstöðum Vegagerðarinnar

 • Dimensions

  • Vegur
   • Akrafjallsvegur 200m sunnan Hringvegar
   • Akrafjallsv. vestan hringtorgs norðan jarðganga
   • Akranesvegur vestan Akrafjallsvegar
   • Innnesvegur sunnan Akrafjallsvegar
   • Aðaldalsvegur við Norðausturveg
   • Álftaneshreppsv. 700m sunnan við Snæfellsnesveg
   • Almannaskarðsgöng, akrein 1
   • Almannaskarðsgöng, akrein 2
   • Arnarnesvegur við Reykjanesbraut
   • Austurleið_gerviteljari vegna umferðarlíkans.
   • Austurleið, vestan Fljótsdalsvegar
   • Axarvegur utan við Yxnagilsá
   • Axarvegur við veðurstöð
   • Bakkavegur við Hringveg
   • Barðastrandarvegur á Kleifaheiði
   • Barðastrandarvegur sunnan Bíldudalsvegar
   • Barðastrandarvegur við veðurstöð á Kleifaheiði
   • Barðastrandarv. við Vestfjarðav. innan við Brjánslæk
   • Bíldudalsvegur á Hálfdan
   • Bíldudalsvegur innan við flugvöll
   • Bíldudalsvegur vestan Ketildalavegar við Bíldudal
   • Biskupstungnabraut 200m sunnan Laugarvatnsvegar hjá Múla
   • Biskupstungnabraut norðan Laugarvatnsvegar hjá Múla
   • Biskupstungnabraut vestan Þingvallavegar
   • Biskupstungnabraut við Hringveg
   • Biskupstungnabraut við Myrkholt, Gullfoss
   • Bláfjallavegur við Hringveg
   • Borgarfjarðarbraut sunnan Grímsár
   • Borgarfjarðarbraut við Hringveg á Seleyri
   • Borgarfjarðarbraut við Reykjadalsá norðan Hálsasveitarvegar
   • Borgarfjarðarvegur á Vatnsskarði eystra
   • Borgarfjarðarvegur norðan Mýness
   • Breiðholtsbr. austan Jaðarsels, akstursst. frá Rvk.
   • Breiðholtsbr. austan Jaðarsels, akstursst. til Rvk.
   • Desjamýravegur, norðan við Fjarðará
   • Djúpvegur 2,2km vestan Strandavegar
   • Djúpvegur á Ennishálsi
   • Djúpvegur á Steingrímsfjarðarheiði
   • Djúpvegur í Álftafirði við Hattareyri
   • Djúpvegur milli Ísafjarðar og Hnífsdals
   • Djúpvegur um Óshlíð
   • Djúpvegur við Hafrafell
   • Djúpvegur við Hringveg hjá Brú í Hrútafirði - br. 25092008 sbr
   • Djúpvegur við Ögur
   • Djúpvegur við Stóra - Fjarðarhorn
   • Djúpvegur við Valdasteinsstaði, akrein til Hólmavíkur
   • Djúpvegur við Valdasteinsstaði, akrein til Reykjavíkur
   • Djúpvegur við veðurstöð í Óshlíð
   • Dragavegur 500m norðan Hvalfjarðarvegar
   • Eyjafjarðarbraut eystri sunnan við Hringveg
   • Eyjafjarðarbraut vestri 50m innan Miðbrautar
   • Eyjafjarðarbraut vestri sunnan við Hringveg
   • Eyrarbakkavegur austan Þorlákshafnarvegar
   • Eyrarbakkavegur sunnan hringtorgs á Selfossi
   • Eyrarbakkavegur sunnan Selfoss, akrein til norðurs
   • ...