Samandregið rekstrar- og efnahagsyfirlit, 5 stafa ÍSAT, öll fyrirtæki í safni 2007 og 2008

 • Dimensions

  • Atvinnugrein
   • 51.2 og 51.3 Heildverslun með matvæli drykkjarvöru og hráefni úr landbúnaði
   • 51.4 Heildverslun með fatnað og varning til heimilisnota
   • 51.5 Heildverslun með hráefni og hálfunnin efni önnur en efni úr landbúnaði
   • 51.6 Heildverslun með vélar, tæki og hluti til þeirra
   • 51.7 Önnur heildverslun
   • 51 Umboðs- og heildverslun með annað en bíla og vélhjól
   • Samtals
   • 01.11.2 Kartöflurækt
   • 01.12.1 Ræktun grænmetis og garðplöntuframleiðsla
   • 01.12.2 Blómarækt
   • 01.21.0 Nautgriparækt
   • 01.22.1 Sauðfjárrækt
   • 01.22.2 Hrossarækt
   • 01.23.0 Svínarækt
   • 01.24.0 Alifuglarækt
   • 01.25.1 Blönduð búfjárrækt
   • 01.25.2 Loðdýrabú
   • 01 Landbúnaður og dýraveiðar
   • 05.01.1 Togaraútgerð
   • 05.01.2 Útgerð vinnsluskipa
   • 05.01.3 Útgerð fiskiskipa yfir 10 brl., þó ekki togara og vinnsluskipa
   • 05.01.4 Smábátaútgerð
   • 05.02 Fiskeldi; veiði í ám og vötnum
   • 05.03 Þjónusta við fiskveiðar
   • 05 Fiskveiðar
   • 14 Nám og vinnsla annarra hráefna úr jörðu
   • 15.11 Slátrun, vinnsla og geymsla kjöts, þó ekki alifuglakjöts
   • 15.13 Kjötiðnaður
   • 15.20.1 Frysting fiskafurða
   • 15.20.2 Saltfiskverkun
   • 15.20.4 Hersla
   • 15.20.5 Harðfiskverkun
   • 15.20.6 Vinnsla á fersku sjávarfangi
   • 15.20.7 Mjöl- og lýsisvinnsla
   • 15.20.8 Lagmetisiðja og framleiðsla sjávarrétta
   • 15.20.9 Önnur ótalin fiskvinnsla
   • 15.71 Fóðurframleiðsla
   • 15.81 Brauðgerðir og bakarí
   • 15.84 Súkkulaði- og sælgætisgerð; kakóframleiðsla
   • 15.87 Krydd- og bragðefnaframleiðsla
   • 15.89 Annar ótalinn matvælaiðnaður
   • 15 Matvæla- og drykkjarvöruiðnaður
   • 17.40 Framleiðsla á tilbúinni textílvöru annarri en fatnaði
   • 17.52 Framleiðsla á köðlum, garni og netum; veiðarfæragerð
   • 17 Textíliðnaður
   • 18.22 Framleiðsla á yfirfatnaði, þó ekki vinnufatnaði
   • 18.24 Framleiðsla á öðrum fatnaði og fylgihlutum
   • 18 Fataiðnaður; sútun og litun loðskinna
   • 19 Leðuriðnaður
   • 20-21 Trjá- og pappírsiðnaður
   • 20.30 Framleiðsla úr byggingartimbri og smíðaviði ásamt öðrum efniviði
   • 20.51 Framleiðsla annarrar viðarvöru
   • 22.11, 22.12 og 22.13 Bóka-, dagblaða- og tímaritaútgáfa
   • 22.14 Útgáfa á hljóðrituðu efni
   • 22.15 Önnur útgáfustarfsemi
   • ...
  • Liður
   • Afskriftir,% af rekstrartekjum
   • Eigið fé
   • Eignir = Skuldir + Eigið fé
   • Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld
   • Fjöldi fyrirtækja
   • Hagnaður eftir tekjuskatt, % af rekstrartekjum
   • Rekstrargjöld
   • Rekstrartekjur
   • Þar af laun eigin laun og tengd gjöld