Atvinnuleysisdagar karla eftir landssvæðum til maí 2006

 • Dimensions

  • Svæði
   • Atvinnuleysisdagar samtals
   • Austurland samtals
   • Höfuðborgarsvæðið samtals
   • Norðurland eystra samtals
   • Norðurland vestra samtals
   • Suðurland samtals
   • Suðurnes samtals
   • Vestfirðir samtals
   • Vesturland samtals
   • Aðaldælahreppur
   • Akrahreppur
   • Akraneskaupstaður
   • Akureyrarkaupstaður
   • Arnarneshreppur
   • Árneshreppur
   • Ásahreppur
   • Áshreppur
   • Austur-Hérað
   • Austurland
   • Bæjarhreppur Strandas.
   • Bessastaðahreppur
   • Bláskógabyggð
   • Blönduósbær
   • Bólstaðarhlíðarhr.
   • Bolungarvíkurkaupstaður
   • Borgarbyggð
   • Borgarfjarðarhreppur
   • Borgarfjarðarsveit
   • Breiðdalshreppur
   • Broddaneshreppur
   • Búðahreppur
   • Dalabyggð
   • Dalvíkurbyggð
   • Djúpavogshreppur
   • Eyjafjarðarsveit
   • Eyja- og Miklaholtshreppur
   • Fáskrúðsfjarðarhr.
   • Fellahreppur
   • Fjarðabyggð
   • Fljótsdalshreppur
   • Garðabær
   • Gaulverjabæjarhreppur
   • Gerðahreppur
   • Grímseyjarhreppur
   • Grímsnes og Grafningshreppur
   • Grindavíkurkaupstaður
   • Grundafjarðarbær
   • Grýtubakkahreppur
   • Hafnarfjarðarkaupstaður
   • Helgafellssveit
   • Höfðahreppur
   • Höfuðborgarsvæðið
   • Hólmavíkurhreppur
   • Holta- og Landssveit
   • Hörgárbyggð
   • ...