Tryggingastofnun

You are looking at data from:


Search results: 29

 • Ársgreiðslur án áhrifa tekna

  Yearly time series (2007–2016). It was last modified on 10 Feb 2016 at 15:51.


  • Units: Krónur
  • Dimensions:
  • Description:

   Staðtölur TR. Óskertar ársgreiðslur samkvæmt lögum um almannatryggingar og félagslega aðstoð eftir árum.

  • Last updated: 10 Feb 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Réttindi og tekjur lífeyrisþega fyrir skatt í tíundarhlutum. Krónur.

  Yearly time series (2008–2016). It was last modified on 6 Jul 2016 at 17:51.


  • Units: Krónur
  • Dimensions:
  • Description:

   Réttindi og tekjur lífeyrisþega í kr. fyrir skatt í maí. Greiðslur frá TR og tekjur utan TR m.a. lífeyrissjóðstekjur, atvinnutekjur, meðlag og fjármagnstekjur taldar með. Húsaleigubætur, vaxtabætur og barnabætur teljast ekki með. Meðal réttindi og tekjur fyrir skatt, miðgildi og tíundarhlutar frá fyrsta til níunda tíundarhlutar í krónum.

  • Last updated: 6 Jul 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Réttindi lífeyrisþega fyrir skatt í tíundarhlutum. Krónur.

  Yearly time series (2008–2016). It was last modified on 6 Jul 2016 at 17:51.


  • Units: Krónur
  • Dimensions:
  • Description:

   Réttindi lífeyrisþega krónur fyrir skatt í maí. Greiðslur frá TR og meðlag teljast með. Meðal réttindi fyrir skatt, miðgildi og tíundarhlutar frá fyrsta til níunda tíundarhluta.

  • Last updated: 6 Jul 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Lífeyrisþegar og greiðslur lífeyristrygginga eftir búsetulöndum. Upphæðir.

  Yearly time series (2008–2015). It was last modified on 20 May 2016 at 12:01.


  • Units: Þús kr
  • Dimensions:
  • Description:

   Lífeyrisþegar og greiðslur lífeyristrygginga eftir búsetulöndum. Tafla 1.26 í staðtölum. Útgjöld í þúsundum á ári.

  • Last updated: 20 May 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Mánaðargreiðslur til ellilífeyrisþega og öryrkja eftir því hvor viðkomandi býr einn eða ekki

  Yearly time series (2009–2016). It was last modified on 10 Feb 2016 at 15:48.


  • Units: Krónur
  • Dimensions:
  • Description:

   Staðtölur TR. Greiðslur almannatrygginga, meðal mánaðargreiðslur til einhleypings (býr einn) eða einstaklings í sambúð (býr ekki einn). Eillilífeyrisþegar og örorkulífeyrisþegar.

  • Last updated: 10 Feb 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Sérstök uppbót lífeyrisþega fyrir skatt í tíundarhlutum. Krónur.

  Yearly time series (2009–2016). It was last modified on 6 Jul 2016 at 17:51.


  • Units: Krónur
  • Dimensions:
  • Description:

   Réttindi lífeyrisþega í sérstöku uppbótinni í krónum fyrir skatt í maí. Meðal réttindi fyrir skatt, miðgildi og tíundarhlutar frá fyrsta til níunda tíundarhluta.

  • Last updated: 6 Jul 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Mánaðargreiðslur án áhrifa tekna

  Monthly time series (Jan 2007–Dec 2016). It was last modified on 10 Feb 2016 at 15:51.


  • Units: Krónur
  • Dimensions:
  • Description:

   Staðtölur TR. Óskertar mánaðargreiðslur samkvæmt lögum um almannatryggingar og félagslega aðstoð á mánuði eftir árum.

  • Last updated: 10 Feb 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Lífeyrirssjóðstekjur lífeyrisþega fyrir skatt í tíundarhlutum. Krónur.

  Yearly time series (2008–2016). It was last modified on 6 Jul 2016 at 17:52.


  • Units: Krónur
  • Dimensions:
  • Description:

   Lífeyrissjóðstekjur lífeyrisþega í kr. fyrir skatt hjá þeim sem eru með lífeyrirsjóðstekjur >0 kr. í maí. Meðal lífeyrirssjóðstekjur fyrir skatt, miðgildi og tíundarhlutar frá fyrsta til níunda tíundarhlutar í krónum.

  • Last updated: 6 Jul 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Greiðslutegundir og áhrif tekna

  Yearly time series (2008–2016). It was last modified on 12 Feb 2016 at 12:38.


  • Units: Krónur
  • Dimensions:
  • Description:

   Staðtölur TR. Greiðslutegundir og áhrif tekna á helstu bótaflokka almannatrygginga. Ef upphæðir breytast innan árs, miðast mánaðartölur við meðaltal viðkomandi ár. * Draga skal tekjuskerðingu grunnlífeyris frá tekjuskerðingu tekjutryggingar.

  • Last updated: 12 Feb 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Aldurstengd örorkuppbót. Meðalmánaðargreiðslur án áhrifa tekna.

  Yearly time series (2009–2016). It was last modified on 10 Feb 2016 at 15:59.


  • Units: Krónur
  • Dimensions:
  • Description:

   Staðtölur TR. Aldurstengd örorkuuppbót fer eftir aldri viðkomandi þegar hann er fyrst metinn til örorku eða uppfyllir skilyrði fyrir greiðslu endurhæfingarlífeyris. Greiðsluréttur hefst þó ekki fyrr en frá 18 ára aldri.

  • Last updated: 10 Feb 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Fjöldi örokulífeyris-, endurhæfingarlífeyris- og örorkustyrkþega í desember

  Yearly time series (2008–2015). It was last modified on 20 May 2016 at 12:01.


  • Units: Fjöldi
  • Dimensions:
  • Description:

   Fjöldi örokulífeyris-, endurhæfingarlífeyris- og örorkustyrkþega í desember ár hvert. Sambærilegar upplýsingar og eru í töflu 1.20 í staðtölum ársskýrslu TR ár hvert. Örorku-, endurhæfingarlífeyris- og örorkustyrkþegar eru frá árinu 2011 á aldrinum 18-66 ára, sjá lög nr. 120/2009.

  • Last updated: 20 May 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Bókaðar greiðslur. Fjöldi lífeyrisþega.

  Yearly time series (2009–2015). It was last modified on 20 May 2016 at 12:01.


  • Units: Fjöldi
  • Dimensions:
  • Description:

   Greiðslur lífeyristrygginga, félagslegrar aðstoðar og greiðslur ti foreldra eftir kyni. Fjöldi í desember. Gögn úr bókhaldi TR.

  • Last updated: 20 May 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Bókaðar greiðslur. Upphæð í milljónum króna á ári.

  Yearly time series (2009–2015). It was last modified on 20 May 2016 at 12:01.


  • Units: m. kr.
  • Dimensions:
  • Description:

   Greiðslur lífeyristrygginga, félagslegrar aðstoðar og greiðslur til foreldra eftir kyni. Gögn úr bókhaldi TR.

  • Last updated: 20 May 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Fjöldi lífeyrisþega, sundurliðað eftir fjárhæðum mánaðargreiðslna í desember ár hvert

  Yearly time series (2010–2015). It was last modified on 20 May 2016 at 12:01.


  • Units: Fjöldi
  • Dimensions:
  • Description:

   Staðtölur TR. Tafla 1.15. Fjöldi lífeyrisþega, sundurliðað eftir fjárhæðum mánaðargreiðslna í desember ár hvert. Fjöldi í flokki A eru þeir sem fengu greiðslur í desember, en vegna annarra mánaða en desember.

  • Last updated: 20 May 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Fjöldi lífeyrisþega með fullan grunnlífeyri og tengdar greiðslur

  Yearly time series (2010–2015). It was last modified on 20 May 2016 at 12:00.


  • Units: Fjöldi
  • Dimensions:
  • Description:

   Fjöldi lífeyrisþega í desember ár hvert með fullar grunnlífeyri og tengdar greiðslur. Flokkað eftir kynjum. Tafla 1.14 Staðtölur TR.

  • Last updated: 20 May 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Viðskiptavinir Tryggingastofnunar og mannfjöldi

  Yearly time series (2005–2015). It was last modified on 20 May 2016 at 12:00.


  • Units: Fjöldi
  • Dimensions:
  • Description:

   Fjöldi viðskiptavina Tryggingastofnunar allt árið. Aðeins einstaklingar taldir. Fjöldi foreldra í fæðingarorlofi er ekki meðtalinn en TR hafði umsjón með greiðslum út árið 2006. Mannfjöldatölur frá Hagstofu.

  • Last updated: 20 May 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Lífeyrisþegar og greiðslur lífeyristrygginga eftir búsetulöndum.

  Yearly time series (2008–2015). It was last modified on 20 May 2016 at 12:01.


  • Units: Fjöldi
  • Dimensions:
  • Description:

   Lífeyrisþegar og greiðslur lífeyristrygginga eftir búsetulöndum. Tafla 1.26 í staðtölum. Fjöldatölur. Ef fjöldi einstaklinga er minni eða jafnt og 5, birtist 0 í fjölda dálki en fjöldi reiknast með í samtölu.

  • Last updated: 20 May 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Fjöldi lífeyrisþega sem hlutfall af mannfjölda í sama aldurshópi

  Yearly time series (2008–2016). It was last modified on 5 Sep 2016 at 10:28.


  • Units: %
  • Dimensions:
  • Description:

   Fjöldi lífeyrisþega eftir landsvæðum, í janúar sem hlutfall af mannfjölda 1. janúar skv. tölum frá Hagstofu. Aldursbil sem miðað er við er 16/18-66 ára fyrir öryrkja og endurhæfingarlífeyrisþega en 67 og eldri fyrir ellilífeyrisþega.

  • Last updated: 5 Sep 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Fjöldi krafna á ári.

  Yearly time series (2008–2015). It was last modified on 28 Jun 2016 at 10:05.


  • Units: Fjöldi
  • Dimensions:
  • Description:

   Krafa verður til vegna ofgreiddra bóta sem tilheyra mismunandi bótaflokkum og töxtum. Uppruna kröfu má td rekja til ofgreiðslu á ellilífeyri, tekjutryggingu og orlofsuppbót. Hver krafa er upprunnin úr töxtum sem viðkomandi bótaþegi er með réttindi í. Hægt er að telja fyrir hvern bótaflokk eða taxta, hve margar kröfur (hluti af kröfu) myndast í viðkomandi bótaflokki eða taxta. . Ár á lárétta ásnum er árið sem viðkomandi réttindi tilheyra.

  • Last updated: 28 Jun 2016
  • Access: Public
  • Price: Free
 • Upphæð krafna í milljónum króna á ári.

  Yearly time series (2008–2015). It was last modified on 28 Jun 2016 at 10:10.


  • Units: Milljón krónur
  • Dimensions:
  • Description:

   Krafa verður til vegna ofgreiddra bóta sem tilheyra mismunandi bótaflokkum og töxtum. Uppruna kröfu má rekja til ofgreiðslu á ellilífeyri, tekjutryggingu og orlofsuppbót. Hver krafa er upprunnin úr töxtum sem viðkomandi bótaþegi er með réttindi í. Ár á lárétta ásnum er árið sem viðkomandi réttindi tilheyra.

  • Last updated: 28 Jun 2016
  • Access: Public
  • Price: Free